„Našu planétu sme
nezdedili od našich otcov,
požičali sme si ju
od našich detí.“

Projekt Požičaná planéta

Najdôležitejšou úlohou našej civilizácie je zabezpečiť svoj rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Aby sme súčasne s ním dokázali reálne chrániť životné prostredie a biodiverzitu. Táto úloha je o to ťažšia, že jej naplnenie si vyžaduje zmenu postojov ľudí. To môžeme dosiahnuť iba tým, že im dokážeme zruzumiteľným spôsobom vysvetliť, ako žiť život, aby sme ním neohrozovali existenciu budúcich generácií. Viac o projekte

Multimediálne diela

Partnerstvo pre planétu

Staňte sa súčasťou dokumentárnych filmov

Dokončili sme Požičaná planéta I.

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.