Partnerstvo pre planétu

Nič nie je dôležitejšie! Prvoradým záujmom našej civilizácie, národov a všetkých ľudí je zastaviť tvorbu gigantického ekologického dlhu a s tým spätý náš negatívny vplyv na prírodné ekosystémy. Nikto sám nespasí svet a pre budúcnosť života na našej planéte je nevyhnutné, aby sme v čo najširšej miere spolu prijímali a aj realizovali opatrenia, ktoré budú garantovať, že ďalší rozvoj našej civilizácie bude udržateľný a zvyšovanie nášho blahobytu nebude na úkor prírody a nášho životného prostredia. Preto je dôležité, aby sme sa zjednocovali, aby sme spolu prispievali ku spoločenskému konsenzu, aby sme si uvedomovali, že to čo nás všetkých spája, je naša Zem, osud našich detí a budúcich generácií. Aby to všetko nebola iba utópia, musíme sa usilovať vychovať novú generáciu. Múdrejšiu a zodpovednejšiu od nás. K tomu má ambíciu prispieť aj program Požičaná planéta.

Cieľom budovania partnerstva pre planétu je priniesť program „Požičaná planéta“ na základné a stredné školy v SR. Pokiaľ to bude možné, aspoň jeden set z každého tematického okruhu bezplatne. Rovnako bezplatne zorganizovať vzdelávacie semináre pre pedagógov, rodičov a ostatných záujemcov vo všetkých krajských mestách, aby sme uľahčili implementovanie programu. Preto sa obraciame s láskavou žiadosťou o podporu programu „Požičaná planéta“ na všetky, firmy, nadácie, spoločenské organizácie a všetkých občanov.

Staňte sa partnermi programu Požičaná planéta!

Význam partnerstva

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Úlohou našej generácie je najmä pomôcť našim deťom a pripraviť ich na plnenie tejto úlohy. Partnerstvo pre planétu je určené pre všetkých, ktorí majú možnosť a záujem podporiť vzdelávanie a osvetu k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Formy partnerstva

 • Generálny partner programu
 • Hlavný partner programu
 • Partner programu

Prínos pre partnerov

 • prezentácia firemnej politiky udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
 • účasť pri filmovaní, unikátne filmové záznamy pre firemnú reklamu
 • reklama v titulkoch 20 dokumentárnych filmov cyklu „Požičaná planéta“,
 • reklama v publikáciách „Požičaná planéta I.-V.“,
 • reklama v „Odborných metodických príručkách pre pedagogickú prax I-V“,
 • reklama počas seminárov a vzdelávacích podujatí,
 • reklama na internete (web, facebook a pod.),
 • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
 • zľavy a výhody pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov.

Program môžete podporiť prostredníctvom poskytnutia 2% dane pre OZ Požičaná planéta pre školy.

Kontaktné údaje OZ:
Obchodné meno (názov):  Občianske združenie Požičaná planéta pre školy
Sídlo:  Farská 22, 949 01 Nitra
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):  37 868 527

Mám záujem podporiť program