KAMPAŇ 100 ŠKÔL

Akokoľvek sme hrdí na to, že sme dokončili prvý i druhý tematický okruh programu Požičaná planéta, ktoré nesú názov Odcudzenie a Konzum a zároveň, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR im obom udelilo odporúčaciu doložku ako súboru učebných pomôcok, s pokorou si uvedomujeme, že jeho implementovanie do vzdelávania na všetkých základných školách si vyžaduje širokú spoločenskú podporu. Sme presvedčení, že nič nie je dôležitejšie, a preto sa v mene budúcnosti našich detí obraciame na všetky ekonomické a občianske subjekty so žiadosťou o zapojenie do "Kampane 100 škôl". 

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_banner_100_skol.jpeg

Cieľom kampane je dostať moderné, pútavé a zrozumiteľné environmentálne vzdelávanie, ktoré predstavuje program Požičaná planéta a jeho prvý a druhý tematický okruh Odcudzenie a Konzum, na všetky základné a stredné školy na Slovensku. Veríme, že sa nájde dostatok partnerov spomedzi ekonomických subjektov, občianskych združení a nadácií, ktoré podporia našu iniciatívu. Jej podstatou je, že jednotliví partneri zakúpia pre 100 škôl kompletnú sadu Požičaná planéta I. – Odcudzenie alebo kompletnú sadu Požičaná planéta II. - Konzum.

Požičaná planéta I. – Odcudzenie pozostáva z:

  • Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax "Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I., Odcudzenie" - 134 strán, 38 environmentálnych aktivít
  • USB "Požičaná planéta I." so 4 filmami: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?
  • 4 Enviro-zošity, celkom 49 pútavých úloh, 4 hry, 4 kreatívne plagáty
  • publikácia "Požičaná planéta II." - 120 strán, 16 literárnych príbehov.

Požičaná planéta II. – Odcudzenie pozostáva z:

  • Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax "Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I., Odcudzenie" - 146 strán, 34 environmentálnych aktivít
  • USB "Požičaná planéta II." so 4 filmami: Plač veľrýb, Posledné stretnutie, Vek smetí a Obeť
  • 4 Enviro-zošity, celkom 44 pútavých úloh, 4 bonusové úlohy, 4 kreatívne plagáty
  • publikácia "Požičaná planéta II." - 138 strán, 17 literárnych príbehov.

Obchodný partner, ktorý sa do kampane zapojí, je uvedený v titulkoch filmov, na obale setu a v sprievodných dokumentoch. Získané prostriedky sú využité na bezplatné dodanie prvej alebo druhej časti programu pre základné školy. V prípade dohody i na úhradu nákladov súvisiacich s výrobou ďalších tematických okruhov programu Požičaná planéta III.-V. (Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách).

Do kampane 100 škôl sa už zapojili:

Slovnaft a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Ferona Slovakia a.s., Mobis Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis, KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Veolia Energia Slovensko, a.s., ENVI-GEOS NITRA, s.r.o., ECCO Retail (Slovakia), s.r.o., NOWAS s.r.o., GEFCO SLOVAKIA, s.r.o., Združenie ELEKOS, E-cycling s.r.o., Spoločný baterkový systém, n.o., Mondi SCP, a.s, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Nádácia VSE, AVE SK, mesto Nitra, Slovenská Grafia, a.s., Agromont Nitra, s.r.o., Stredoslovenská distribučná, a.s.

ĎAKUJEME!

Iba vďaka podpore týchto partnerov sme doteraz rozdistribuovali 1464 setov prvého tematického okruhu Požičaná planéta - Odcudzenie" na rovnaký počet základných škôl na Slovensku (t.j. 1 set na 1 školu).

Všetkým našim firemným partnerom preto zo srdca ĎAKUJEME!

S podporou Slovenskej agentúry životného prostredia bolo v mesiacoch apríl - máj 2023 dodaných 2100 setov Požičaná planéta II. - Konzum na všetky základné školy na Slovensku.
Ďakujeme SAŽP za podporu environmentálnej výchovy.

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/01_Pozicana_planeta_distribucia_Slovnaft_a1.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/02_Pozicana_planeta_distribucia_Kooperativa.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/03_Pozicana_planeta_distribucia_Komunalna_poistovna.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/05_Pozicana_planeta_distribucia_Mobis.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/04_Pozicana_planeta_distribucia_Ferona.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/06_Pozicana_planeta_distribucia_Veolia.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/08_Pozicana_planeta_Distribucia_Envigeos_02.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/07_Pozicana_planeta_distribucia_Ecco_x2.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/09_Pozicana_planeta_100_skol_Nowas-1.jpg

Ak máte aj Vy záujem podporiť KAMPAŇ 100 škôl, alebo by ste sa radi dozvedeli ešte viac informácií, využite priložený formulár, prípadne nás kontaktujte na emailovej adrese: info@pozicanaplaneta.sk resp. na tel. čísle: 0948 337 500.

Mám záujem podporiť 100 škôl