100 ŠKÔL

Akokoľvek sme hrdí na to, že sme dokončili prvý tematický okruh programu Požičaná planéta, ktorý nesie názov Odcudzenie a predložili sme na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o schválenie odporúčacej doložky,  s pokorou si uvedomujeme, že jeho implementovanie do vzdelávania na všetkých základných školách, si vyžaduje širokú spoločenskú podporu. Preto sa v mene budúcnosti našich detí a detí našich detí obraciame na všetky ekonomické a občianske subjekty so žiadosťou o zapojenie do kampane 100 škôl. 

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_banner_100_skol.jpeg

Výsledkom spolupráce s expertmi Fakulty prírodných vied UKF v Nitre je unikátny súbor učebných pomôcok Požičaná planéta, ktorý prináša kľúčové témy udržateľného rozvoja, rozdelené do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Cieľom kampane je dostať moderné a najmä pútavé a zrozumiteľné environmentálne vzdelávanie na všetky základné a stredné školy v SR. Veríme, že sa nájde dostatok partnerov spomedzi ekonomických subjektov, občianskych združení a nadácií, ktoré podporia našu iniciatívu. Jej zmyslom je, že jednotliví partneri zakúpia pre 100 škôl kompletnú sadu Požičaná planéta I. – Odcudzenie.

Požičaná planéta I. – Odcudzenie pozostáva z:

  • Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax, Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I., Odcudzenie, 134 strán, 38 environmentálnych aktivít,
  • USB so 4 filmami: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?,
  • 4 Enviro-zošity, 49 pútavých úloh, 4 hry, 4 plagáty,
  • publikácia Požičaná planéta I., 120 strán, 16 literárnych príbehov.

Cena 100 kompletných sád vrátane balného a poštovného je 4800,- eur. Uvedomujeme si, že je to dosť peňazí a preto je možné v rámci kampane objednať sady aj pre 50, alebo 20 škôl.

Všetkých partnerov, ktorí sa do kampane zapoja uvedieme v titulkoch filmov, v Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I. – Odcudzenie a v publikácii Požičaná planéta I. Ubezpečujeme všetkých partnerov zapojených do tejto kampane, že každé jedno euro bude evidované na transparentnom účte a bude vynaložené len na úhradu nákladov, súvisiacich a výrobou ďalších tematických okruhov programu Požičaná planéta II.-V. – Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách.

Pre zapojenie sa do kampane, alebo ďalšie informácie o kampani využite priložený formulár, alebo mail info@pozicanaplaneta.sk .

Mám záujem podporiť 100 škôl