KAMPAŇ 100 ŠKÔL

Akokoľvek sme hrdí na to, že sme dokončili prvý i druhý tematický okruh programu Požičaná planéta, ktoré nesú názov Odcudzenie a Konzuma zároveň, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR im obom udelilo odporúčaciu doložku ako súboru učebných pomôcok, s pokorou si uvedomujeme, že jeho implementovanie do vzdelávania na všetkých základných školách si vyžaduje širokú spoločenskú podporu. Sme presvedčení, že nič nie je dôležitejšie, a preto sa v mene budúcnosti našich detí obraciame na všetky ekonomické a občianske subjekty so žiadosťou o zapojenie do "Kampane 100 škôl". 

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_banner_100_skol.jpeg

Cieľom kampane je dostať moderné, pútavé a zrozumiteľné environmentálne vzdelávanie, ktoré predstavuje program Požičaná planéta a jeho prvý a druhý tematický okruh Odcudzenie a Konzum, na všetky základné a stredné školy na Slovensku. Veríme, že sa nájde dostatok partnerov spomedzi ekonomických subjektov, občianskych združení a nadácií, ktoré podporia našu iniciatívu. Jej podstatou je, že jednotliví partneri zakúpia pre 100 škôl kompletnú sadu Požičaná planéta I. – Odcudzenie alebo kompletnú sadu Požičaná planéta II. - Konzum.

Požičaná planéta I. – Odcudzenie pozostáva z:

  • Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax "Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I., Odcudzenie" - 134 strán, 38 environmentálnych aktivít
  • USB "Požičaná planéta I." so 4 filmami: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?
  • 4 Enviro-zošity, celkom 49 pútavých úloh, 4 hry, 4 kreatívne plagáty
  • publikácia "Požičaná planéta II." - 120 strán, 16 literárnych príbehov.

Požičaná planéta II. – Odcudzenie pozostáva z:

  • Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax "Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I., Odcudzenie" - 146 strán, 34 environmentálnych aktivít
  • USB "Požičaná planéta II." so 4 filmami: Plač veľrýb, Posledné stretnutie, Vek smetí a Obeť
  • 4 Enviro-zošity, celkom 44 pútavých úloh, 4 bonusové úlohy, 4 kreatívne plagáty
  • publikácia "Požičaná planéta II." - 138 strán, 17 literárnych príbehov.

Obchodný partner, ktorý sa do kampane zapojí, je uvedený v titulkoch filmov, na obale setu a v sprievodných dokumentoch. Získané prostriedky sú využité na bezplatné dodanie prvej alebo druhej časti programu pre základné školy. V prípade dohody i na úhradu nákladov súvisiacich s výrobou ďalších tematických okruhov programu Požičaná planéta III.-V. (Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách).

Do kampane 100 škôl sa už zapojili:

Slovnaft a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Ferona Slovakia a.s., Mobis Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis, KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Veolia Energia Slovensko, a.s., ENVI-GEOS NITRA, s.r.o., ECCO Retail (Slovakia), s.r.o., NOWAS s.r.o., GEFCO SLOVAKIA, s.r.o., Združenie ELEKOS, E-cycling s.r.o., Spoločný baterkový systém, n.o., Mondi SCP, a.s, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Nádácia VSE, AVE SK, mesto Nitra, Slovenská Grafia, a.s., Agromont Nitra, s.r.o., Slovenská distribučná, a.s.

ĎAKUJEME!

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/03/Loga_Firmy-kopie-1.jpg//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/09/Loga_firmy_2.jpg//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/11/Loga_partneri_3-kopie.jpg//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2023/05/Loga_partneri_4.jpg

Iba vďaka podpore týchto partnerov sme doteraz rozdistribuovali 1464 setov prvého tematického okruhu Požičaná planéta - Odcudzenie" na rovnaký počet základných škôl na Slovensku (t.j. 1 set na 1 školu).

S podporou Slovenskej agentúry životného prostredia bolo v mesiacoch apríl - máj 2023 dodaných 2100 setov Požičaná planéta II. - Konzum na všetky základné školy na Slovensku.
Ďakujeme SAŽP za podporu environmentálnej výchovy.

Všetkým našim firemným partnerom preto zo srdca ĎAKUJEME!

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/01_Pozicana_planeta_distribucia_Slovnaft_a1.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/02_Pozicana_planeta_distribucia_Kooperativa.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/03_Pozicana_planeta_distribucia_Komunalna_poistovna.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/05_Pozicana_planeta_distribucia_Mobis.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/04_Pozicana_planeta_distribucia_Ferona.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/06_Pozicana_planeta_distribucia_Veolia.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/08_Pozicana_planeta_Distribucia_Envigeos_02.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/07_Pozicana_planeta_distribucia_Ecco_x2.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/09_Pozicana_planeta_100_skol_Nowas-1.jpg

Ak máte aj Vy záujem podporiť KAMPAŇ 100 škôl, alebo by ste sa radi dozvedeli ešte viac informácií, využite priložený formulár, prípadne nás kontaktujte na emailovej adrese: info@pozicanaplaneta.sk resp. na tel. čísle: 0948 337 500.

Mám záujem podporiť 100 škôl