KAMPAŇ 100 ŠKÔL

Akokoľvek sme hrdí na to, že prvý i druhý tematický okruh programu Požičaná planéta, ktoré nesú názov Odcudzenie a Konzum získali odporúčacie doložky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a vďaka podpore partnerov boli distribuované do všetkých 2071 základných škôl v SR, stále si s pokorou uvedomujeme, že jeho implementovanie si vyžaduje širokú spoločenskú podporu. Sme presvedčení, že nič nie je dôležitejšie, ako pripraviť nastupujúcu generáciu na úlohy súvisiace so zastavením rastu ekologického dlhu a preto sa v mene budúcnosti našich detí obraciame na všetky ekonomické subjekty, občianske združenia a nadácie so žiadosťou o zapojenie do Kampane 100 škôl. 

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_banner_100_skol.jpeg

Aktuálne sme predložili na schválenie Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR tematický okruh Požičaná planéta III. - Biodiverzita a intenzívne pracujeme na tematických okruhoch Požičaná planéta IV. - Zmena klímy a Požičaná planéta V.- Budúcnosť je v našich rukách. Cieľom Kampane 100 škôl je podporiť moderné, pútavé a zrozumiteľné environmentálne vzdelávanie a distribúciu ďalších tematických okruhov programu Požičaná planéta na všetky základné školy na Slovensku. Veríme, že sa nájde dostatok partnerov spomedzi ekonomických subjektov, občianskych združení a nadácií, ktoré podporia realizáciu nášho programu a zakúpia pre 100 škôl kompletnú sadu jednotlivých tematických okruhov, ktoré plánujeme distribuovať v rokoch 2024 a 2025.

Partner programu, ktorý sa zapojí do Kampane 100 škôl, je propagovaný v titulkoch filmov, na obale setu a v sprievodných dokumentoch, sociálnych sieťach programu Požičaná planéta, počas vzdelávacích seminárov, prípadne ako príklad udržateľnosti, (v

iac o príklade udržateľnosti) čím sa stáva integrálnou súčasťou environmentálneho vzdelávania státisícov vzdelávania súčasných i budúcich žiakov 2071 základných škôl v SR.  Získané prostriedky budú využité na bezplatné dodanie setu programu pre základné školy, prípadne na úhradu nákladov súvisiacich s tvorbou s výrobou ďalších tematických okruhov Programu požičaná planéta. 

Mám záujem zapojiť sa do Kampane 100 škôl

 

Do kampane 100 škôl sa už zapojili:

Slovnaft a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Ferona Slovakia a.s., Mobis Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis, KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Veolia Energia Slovensko, a.s., ENVI-GEOS NITRA, s.r.o., ECCO Retail (Slovakia), s.r.o., NOWAS s.r.o., GEFCO SLOVAKIA, s.r.o., Združenie ELEKOS, E-cycling s.r.o., Spoločný baterkový systém, n.o., Mondi SCP, a.s, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Nádácia VSE, AVE SK, mesto Nitra, Slovenská Grafia, a.s., Agromont Nitra, s.r.o., Stredoslovenská distribučná, a.s.

ĎAKUJEME!

Iba vďaka podpore týchto partnerov sme doteraz rozdistribuovali 1464 setov prvého tematického okruhu Požičaná planéta - Odcudzenie" na rovnaký počet základných škôl na Slovensku (t.j. 1 set na 1 školu).

Všetkým našim firemným partnerom preto zo srdca ĎAKUJEME!

S podporou Slovenskej agentúry životného prostredia bolo v mesiacoch apríl - máj 2023 dodaných 2100 setov Požičaná planéta II. - Konzum na všetky základné školy na Slovensku.
Ďakujeme SAŽP za podporu environmentálnej výchovy.

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/01_Pozicana_planeta_distribucia_Slovnaft_a1.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/02_Pozicana_planeta_distribucia_Kooperativa.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/03_Pozicana_planeta_distribucia_Komunalna_poistovna.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/05_Pozicana_planeta_distribucia_Mobis.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/04_Pozicana_planeta_distribucia_Ferona.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/06_Pozicana_planeta_distribucia_Veolia.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/08_Pozicana_planeta_Distribucia_Envigeos_02.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/07_Pozicana_planeta_distribucia_Ecco_x2.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/09_Pozicana_planeta_100_skol_Nowas-1.jpg

Ak máte aj Vy záujem podporiť KAMPAŇ 100 škôl, alebo by ste sa radi dozvedeli ešte viac informácií, využite priložený formulár, prípadne nás kontaktujte na emailovej adrese: info@pozicanaplaneta.sk resp. na tel. čísle: 0948 337 500.