18.06.2018

Skvelá myšlienka, ktorá sa nielen zrodila, ale vďaka Rišovi Uliankovi a ľuďom z ESORG aj zrealizovala. Všetkým im patrí poďakovanie a naša úcta, lebo to vôbec nemali jednoduché. Verím, že ich nadšenie neopadne, budú pokračovať a ďalšie ročníky tohto dôležitého podujatia budú naberať na sile a pritiahnu stále viac návštevníkov.

Veď naša civilizácia nemá vážnejšiu úlohu, ako zastaviť závratnou rýchlosťou rastúci ekologický dlh a prijať trvalo udržateľný spôsob života. Musíme si uvedomiť, že naša generácia to už nedokáže a že na túto úlohu musíme pripraviť naše deti. Jednou z atraktívnych foriem, ako na to je aj Ekofestival. Predstavením environmentálnych projektov, produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, filmovými projekciami, vzdelávacími programami, ale najmä možnosťou vzájomne diskutovať a hľadať východiská.