22.4.2021

Je to priam symbolické, že práve keď si pripomíname deň Zeme, sme skompletizovali prvú časť programu Požičaná planéta, ktorá nesie názov ODCUDZENIE. Prináša štyri témy udržateľného rozvoja: ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, odcudzenie sa ľudí prírode a kvalita života, ktoré sú nastolené prostredníctvom dokumentárnych filmov: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní? a literárnymi príbehmi v publikácii Požičaná planéta I.

V spolupráci s expertmi z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sme zostavili ku každej téme súbor environmentálnych aktivít, ktoré sú rozdelené pre vzdelávanie v školách do Odbornej metodickej príručky pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj – ODCUDZENIE a pre výchovu v rodinách do enviro-zošitov: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?, ktoré sú vhodné aj pre neformálne vzdelávanie a krúžkovú činnosť na školách.

Našim ďalším krokom je nechať všetky uvedené prvky programu schváliť ako učebnú pomôcku, následne zabezpečiť tlač a od septembra zahájiť implementovanie prvej časti programu Požičaná planéta na všetkých základných a stredných školách v SR.

Už teraz intenzívne pracujeme aj na druhej (celkom ich bude 5) časti programu, ktorá má názov KONZUM a prináša témy: udržateľný technický pokrok, konzumná spoločnosť, výchova, vzdelávanie a osobný príklad a udržateľný manažment prírodných zdrojov, s filmami Plač veľrýb, Posledné stretnutie, Na dno a Obeť.

Jaroslav Blaško