22.03.2017

Olománia je skvelá myšlienka o tom, aby sa deti učili triediť odpad.

Potom to učia svojich rodičov až sa celé rodiny zaslúžia o to, že menej drancujeme našu ubolenú planétu. Filmový festival Olománie je jednou z akcií tohto výchovno-vzdelávacieho projektu a je pre nás cťou, že sme sa tento rok stali jeho súčasťou. Na festivale sa premietajú filmy „Bohatí či chudobní“, „Plač veľrýb“ a pre tých najmenších cyklus nazvaný „Krížom krážom Požičanou planétou“. Je naozaj potešením sledovať záujem žiakov bratislavských škôl o našu prácu, potápanie a podvodný svet. Otázky nemajú konca a musím priznať, že diskusiu zvládam len vďaka moderátorom Adele Banášovej a Romanovi Juraškovi.