15.02.2017

Bál som sa, či vôbec bude možné s deťmi na základnej škole diskutovať o témach, ako …..

Bál som sa, či vôbec bude možné s deťmi na základnej škole diskutovať o témach, ako ochrana životného prostredia, či trvalo udržateľný rozvoj. Ak som aj rozmýšľal nad pracovnými listami k jednotlivým filmom, tak som si vravel, že pre ročníky 1-5 bude vhodné dať im nanajvýš nakresliť delfína, či rybičku. Decká ma však aj decká v 3. a 4. triede rýchlo vyviedli z omylu.

Separovanie odpadu, recyklácia, vyrubovanie dažďových pralesov, palmový olej, to boli témy o ktorých chceli rozprávať a rozprávali so znalosťou veci. A s naozaj nefalšovaným záujmom.

Dokonca aj odpovede na otázku: „Načo vám je mobilný telefón?“, boli v tom duchu, že si v princípe uvedomujú, že je to nezmysel. Dokonca zaznel aj výrok, že naša generácia mala bez mobilov určite krajšie detstvo, ako majú oni.

Preberali sme problémy s čistotou našich vôd, hovorili sme o rakoch a iných živočíchoch, ktoré už nemajú možnosť bežne vidieť.

Ďalšia vďačná téma diskusie bolo prehĺbenie vzťahu s prírodou. Naše deti si uvedomujú, že je lepšie chodiť do lesa ako do hypermarketu! Chcú sa podieľať na ochrane životného prostredia, len im treba ukázať správny príklad. A ako som mal možnosť zistiť, tak čím skôr.

Naozaj to má zmysel!

Jaroslav Blaško