Projekt Požičaná planéta je určený predovšetkým mládeži. Preto som rád prijal pozvanie medzi žiakov základných a študentov stredných škôl v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 20.3. v Mlyny Cinemes v Nitre. V troch blokoch sme ppredstavili hotové filmy aj ukážky z toho, na čom aktuálne pracujem. Záujem potvrdil, že téma ochrany životného prostredia, ak je vhodne podaná, mládež zaujíma, čo dáva našej práci zmysel.