Veľmi rád chodím medzi deti, pretože v nich vidím nádej. O to radšej som bol medzi deťmi, ktoré získali ocenenia za prácu a výsledky v triedení odpadu. Sú príkladom nielen pre svojich rovestníkov, ale aj pre nás „dospelákov“. Patrí im poďakovanie a naše uznanie.

Jaroslav Blaško