30.11.2018

V spolupráci s firmou Recobal s.r.o., sme 28.11. zorganizovali vzdelávacie podujatie pre žiakov základných škôl v meste Šahy.

K úspešnej realizácii akcie významne prispelo samotné vedenie mesta, za čo patrí poďakovanie pánovi primátorovi Ing. Štefanovi Gregorovi, ktorý na osobnom stretnutí zdôraznil záujem mesta pomáhať pri environmentálnej výchove na ZŠ v meste a pani PaedDr. Angelike Révész, vedúcej oddelenia školstva MÚ Šahy.

Decká boli skvelé a na moje obrovské prekvapenie sa im jedna hodina málila a dožadovali sa ešte jedného filmu.

Jaroslav Blaško