26.8.2019

V dňoch 22.-25.8.2019 sa v Nitre v rámci Agrokomplexu konal 2. ročník medzinárodného ekologického festivalu Ekofestival. V rámci prednášok, ktoré boli súčasťou Ekofestivalu vystúpila i Požičaná planéta, ktorá  prezentovala svoj výchovno-vzdelávací projekt. Cieľom festivalu bola prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Projekt Požičaná planéta je zameraný na najdôležitejšie témy udržateľného rozvoja a ochranu životného prostredia a má podporovať vzdelávanie, ktoré má prispieť k zmene postojov a zodpovednému životnému štýlu. Pozostáva zo 16 krátkych dokumentárnych filmov a štyroch multimediálnych diel. Je modernou, komplexnou, učebnou pomôckou, ktorá môže výrazne napomôcť pri výchove mladej generácie.

Počas prednášky, ktorá pozostávala z krátkych videí zo Slovenska i zahraničia a následne prezentácie sa mohli ľudia presvedčiť aký veľký vplyv má človek na prostredie okolo seba. Témy znečistenia a devastácie životného prostredia a potreby jeho ochrany oslovili mnohých ľudí, čím sa nám potvrdila myšlienka, že nič nie je dôležitejšie ako výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Organizátorom Ekofestivalu ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.