14.02.2017

Máme za sebou prvé dva dni pilotného projektu „Požičaná planéta – pre školy“ na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre.

Som vďačný pedagógom, že mi umožnili osobne si v praxi vyskúšať, ako decká reagujú na filmy, ako vnímajú jednotlivé témy a ako sa zapájajú do diskusie, pretože je to dôležité pre spracovanie pracovných listov, ktoré pomôžu žiakom aj pedagógom „rozbehnúť diskusiu o jednotlivých aspektoch správnym smerom“ a hľadať paralely vo svojom okolí a vo svojom živote.

No najmä som vďačný samotným deťom, lebo ma naozaj milo prekvapili svojou angažovanosťou, rozvíjaním témy a často aj otvorenosťou. Tie dva dni mi jasne ukázali, že to má zmysel.

A tie stretnutia sú aj pre mňa nesmierne podnetné. Musím porozmýšľať nad nejakým trailerom na tému: „Prečo aj ja“, lebo ma v ôsmej triede zaskočil žiak otázkou: „Aký bude mať zmysel, ak mi sa budeme správať k prírode ohľaduplne? Aj keď tak budeme robiť celá trieda či škola, aj keď nás bude tisíc, alebo milión, aj tak to bude málo z pohľadu celkového počtu ľudí.“

Jaroslav Blaško