21.9.2019

Mám rád jeseň. Voda je ešte teplá, brehy jazera stíchnu a opäť patria iba nám a zopár rybárom. Letní návštevníci nám síce po sebe zanechali kopy odpadkov, ale tak ako aj po iné roky, príde svetový deň upratovania a my ho venujeme našej domovskej vode – Hlbokému jazeru pri Senci, ktoré všetci voláme Guláška. Náš úsek je už tradične severovýchodný breh jazera a tento rok sme na ňom zozbierali 14 vriec odpadkov. Je to podstatne menej ako vlani, ale aj tak je to obrovská hanba pre všetkých, ktorí si dokážu jazero užiť a potom po sebe zanechajú takú spúšť. Nedokážem pochopiť, že existujú ľudia, ktorí nedokážu dodržať tak jednoduchý princíp, „čo so sebou prinesiem, to aj odnesiem“. Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a tiež Miškovi Palkovičovi, ktorý zabezpečil odvoz vriec. P.S.: Mám rád jeseň, keď po ponoroch sedíme s priateľmi na čistom brehu Gulášky a cítim, že títo skvelí ľudia dokážu nielen brať, ale aj dať.

Text: Jaroslav Blaško

Foto: Jaroslav Blaško