21.9.2019

Dive 2000 production, s.r.o. získala za vzdelávací projekt „Požičaná planéta“ Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie. dokonca sme získali ocenenia dve, nielen za produkt, ale tiež za príspevok k ochrane biodiverzity. Súčasne sme boli za Slovenskú republiku nominovaní na European Busines Awards for the Environment na rok 2020. Je to ocenenie práce všetkých spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na prácach na projekte. Za čo im srdečne ďakujem.

Text: Jaroslav Blaško

Foto: Jaroslav Blaško