9.6.2020

dive 2000 production, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), týmto zverejňuje uzatvorenú zmluvu o dielo.Na stiahnutie:

Zmluva o dielo