Späť na aktuality

Náš najnovší film sa zaoberá otázkou kvality života. Na desivom príklade jednoduchých Filipíncov, ktorí neváhajú devastovať svoje životné prostredie len preto, aby mohli vymeniť svoj život na malebných ostrovoch za utrpenie v manilských slumoch, sa pokúšame dokumentovať nezmyselné nazeranie na otázku kvality života.

Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.