Späť na aktuality

Distribúcia programu Požičaná planéta pre školy

ss6. mája 2022

Máme obrovskú radosť, že náš komplexný program a jeho prvý dokončený tematický okruh "Požičaná planéta I. - Odcudzenie" začína napĺňať svoje poslanie na prvých základných školách na Slovensku. Už niekoľko týždňov totiž realizujeme distribúciu setov prvej časti programu na vybrané základné školy, a to aj vďaka podpore našich firemných partnerov v „kampani 100 škôl“.

V ich mene sme tak mohli dodať prvú časť programu Požičaná planéta na prvé základné školy v Bratislavskom, Nitrianskom, Žilinskom aj Košickom kraji. Ďalšie sety sú už pripravené na expedícii a neustále pripravujeme a balíme ďalšie. Všetky tieto školy boli doposiaľ vybrané na základe požiadaviek našich partnerov alebo náhodným výberom zo zoznamu základných škôl s prihliadnutím na sídlo partnerov.

Aby sme však boli schopní program bezplatne implementovať na všetky základné školy v SR, jednáme s ďalšími firemnými partnermi, ktorí nám pomôžu venovať 100 školám po jednom sete prvého tematického okruhu „Odcudzenie“. Aj z toho dôvodu by sme veľmi radi pripomenuli, že "kampaň 100 škôl" stále prebieha a prispieť k environmentálnej výchove a vzdelávaniu našej nasledujúcej generácie je tak s Požičanou planétou stále možné.

V rámci setov prvého tematického okruhu „Požičaná planéta I. – Odcudzenie“ získajú všetky školy nasledujúce materiály:

  • USB kľúč s 4 dokumentárnymi filmami: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?
  • publikáciu „Požičaná planéta I.“ s literárnymi príbehmi
  • Odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax „Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I. – Odcudzenie“ s environmentálnymi aktivitami
  • 4 enviro-zošity pre najmenších žiakov: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?
  • 4 kreatívne plagáty

Touto cestou dávame možnosť aj všetkým základným školám na Slovensku, aby sa prihlásili do poradovníka, ktorý zriaďujeme pre účel ďalšej distribúcie. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: info@pozicanaplaneta.sk

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/01_Pozicana_planeta_distribucia_Slovnaft_a1.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/02_Pozicana_planeta_distribucia_Kooperativa.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/03_Pozicana_planeta_distribucia_Komunalna_poistovna.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/05_Pozicana_planeta_distribucia_Mobis.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/04_Pozicana_planeta_distribucia_Ferona.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/06_Pozicana_planeta_distribucia_Veolia.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/08_Pozicana_planeta_Distribucia_Envigeos_02.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/07_Pozicana_planeta_distribucia_Ecco_x2.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/09_Pozicana_planeta_100_skol_Nowas-1.jpg