20 kľúčových tém udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy prostredníctvom dokumentárnych filmov Požičaná planéta, rozdelených do 5 tematických okruhov: