20 kľúčových tém udržateľného rozvoja, rozdelených do 5 tematických okruhov: