16 krátkych (26 min.) a 1 dlhometrážny (90 min.) filmové dokumenty tvoria cyklus Požičaná planéta rozdelený do 5 tematických okruhov: