Späť na aktuality

Požičaná planéta sa stáva medzinárodným projektom. Pre výrobu tematického okruhu Požičaná planéta IV. - Zmena klímy sme podpísali zmluvu s financovaním prostredníctvom DBU – German Federal Environmental Foundation.

DBU je najväčšia nemecká nadácia pre životné prostredie, ktorá podporuje projekty na ochranu životného prostredia.

V rámci tejto spolupráce program získal aj nemeckého partnera Thüringer Okoherz, s ktorým diskutujeme tiež o šírení programu v nemecky hovoriacich krajinách.

Stále hľadáme partnerov pre výrobu a distribúciu tematických okruhov programu II.-V.