Hľadanie nášho sveta

Požičaná planéta III.

Krajina: Slovensko

Hlavná téma: Spolupráca a zdieľanie spoločných hodnôt.

Anotácia: Globalizácia čím ďalej, tým viac, ovplyvňuje život na celej planéte. Pre mnohých znamená ekonomický zázrak a utešený rast masy zisku, v skutočnosti však predstavuje obrovské riziko. Zasahuje totiž celú planétu a jej dôsledky ovplyvňujú všetky biotopy.

Jedinou možnosťou, ako udržať globalizáciu na uzde a zamedziť, aby nenapáchala neodvratné škody, je formulovať spoločné hodnoty a podmienky spolupráce národov a štátov. Podmienky, ktoré budú brať do úvahy schopnosť obnovy prírodných ekosystémov. Otázne však je, ako dosiahnuť, aby takéto podmienky rešpektovali všetci ľudia.

Film v procese produkcie