Hľadanie nášho sveta

Požičaná planéta IV.

Krajina: Slovensko

Hlavná téma: Potreba zdieľania spoločných hodnôt

Anotácia: O hodnotách človečenstva, potrebe spájania a hľadaní a dodržiavaní spoločných hodnôt, ktoré ľudstvu pomôžu zachovať rôznorodosť života.

Film v procese produkcie