Pre rodiny

20 enviro-zošitov, alebo 5 setov Požičaná planéta: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách.

Rodina má nezastupiteľné miesto vo formovaní postojov detí k prírode a životnému prostrediu. Je nevyhnutné, aby rodičia dokázali deťom vysvetliť čo je klimatická zmena, ochrana biodiverzity, znečistenie a odpad, nezmyselná spotreba, kvalita života a pod. Zodpovedný rodič vedie svoje dieťa k zodpovednému životnému štýlu. Práve preto sme pripravili v rámci programu viac ako 150 environmentálnych aktivít (v dvadsiatich enviro-zošitoch) pre rodičov a deti, aby spolu hravou formou riešili záhady a environmentálne úlohy na všetky témy, ktoré prinášajú filmy a príbehy z cyklu „Požičaná planéta“.

Pozrite si naše publikácie

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Základ každého tematického okruhu tvoria štyri dokumentárne filmy, ktoré dopĺňa publikácia s literárnymi príbehmi. Príbehy prinášajú zaujímavé informácie, ktoré približujú tému, vznik filmu a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť súvislosti. Publikácia spolu so štyrmi filmami tvorí multimediálne dielo.

Publikácie