Pre školy

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Set "Požičaná planéta I. Odcudzenie - Pre školy, obsahuje environmentálne aktivity, ktoré sú sústredené v Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax - Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I. a v enviro-zošitoch Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?. Publikáciu Požičaná planéta I., ktorej príbehy prinášajú zaujímavé informácie, približujúce tému, vznik filmu a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť súvislosti a štyri dokumentárne filmy Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?.

Pozrite si filmy z programu Požičaná planéta

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Každý tematický okruh sa zaoberá štyrmi kľúčovými témami udržateľného rozvoja, ktoré pomáhajú pochopiť príslušné dokumentárne filmy. Tematický okruh Odcudzenie obsahuje filmy: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?.

Filmy