Pre školy

5 tematických okruhov Požičaná planéta pre školy: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách.

Nič nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Je to najťažšia úloha našej civilizácie a určite tiež najťažšia úloha školy. Vyžaduje si, aby sme viedli žiakov a študentov tak, že v konečnom dôsledku sa nám podarí dosiahnuť zmenu ich postojov, občiansku angažovanosť a zodpovedný životný štýl.

Pozrite si filmy z programu Požičaná planéta

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Základ každého tematického okruhu tvoria štyri dokumentárne filmy, ktoré dopĺňa publikácia s literárnymi príbehmi. Príbehy prinášajú zaujímavé informácie, ktoré približujú tému, vznik filmu a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť súvislosti. Publikácia spolu so štyrmi filmami tvorí multimediálne dielo.

Filmy