Späť na aktuality

22.05.2011

Na základe výzvy č.2/2011, sme požiadali Audiovizuálny fond o podporu projektu Kráĺovná Karpát. Odborná komisia AVF pre podprogram č.1.2 po našom vypočutí odporučila projekt podporiť, na základe čoho riaditeľ Audiovizuálneho fondu rozhodol o finančnej podpore realizácie filmu Kráľovná Karpát.