POŽIČANÁ PLANÉTA

Program enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj

Environmentálny fond - Účel dotácie E-4463 - Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie"

Objednávka_zariadenia_pre_vzdelavacie_seminare

Objednavka_zabezpecenie_priestorov_pre_vzdelavacie_seminare

Špecifikácia_rozpočet_zariadenia_pre_vzdelávacie_semináre

V spolupráci s Fakultou prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a s podporou Environmentálneho fondu organizujeme
vzdelávacie semináre "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie", ktoré sa konajú v každom krajskom meste a sú určené pre pedagógov environmentálnej výchovy a pedagógom, ktorí sa environmentálnej výchove venujú ako prierezovej téme.
Termíny:
Nitriansky kraj: 21.4.2023
Trnavský kraj: 2.5.2023
Košický kraj: 3.5.2023
Prešovský kraj: 4.5.2023
Trenčiansky kraj: 9.5.2023
Bratislavský kraj: 10.5.2023
Banskobystrický kraj: 15.5.2023
Žilinský kraj: 29.5.2023

Pozvánka bude zaslaná na každú ZŠ a taktiež všetkým registrovaným učiteľom. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2023/05/Plagat-pozvanka-BA-kopie-425x567.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2023/05/Plagat-pozvanka-TN-kopie-425x567.jpg

https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2023/05/Plagat-pozvanka-BB-kopie-kopia-425x567.jpg
https://pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2023/05/Plagat-pozvankaZA-kopie-1-425x567.jpg