POŽIČANÁ PLANÉTA

Program enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj

Environmentálny fond - Účel dotácie E-4463 - Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie"

Objednávka_zariadenia_pre_vzdelavacie_seminare

Objednavka_zabezpecenie_priestorov_pre_vzdelavacie_seminare

Špecifikácia_rozpočet_zariadenia_pre_vzdelávacie_semináre