O projekte Požičaná planéta

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie životného prostredia, či závratný ekologický dlh, to je realita súčasného diania na planéte Zem. Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj (TUR). Je to nesmierne náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií.