O projekte Požičaná planéta

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie, to všetko sa spája v závratnom ekologickom dlhu, ktorý je realitou súčasného diania na planéte Zem. Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Dosiahnuť udržateľný rozvoj. Je to nesmierne náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií.