O programe Požičaná planéta

„Požičaná planéta“ je komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj, ktorý je určený pre všetky základné a stredné školy v SR, výchovu v rodinách a všeobecnú osvetu obyvateľstva. Je autorským programom spoločnosti dive 2000 production, s.r.o. a vzniká v spolupráci s Fakultou prírodných vied UKF v Nitre a vybranými základnými školami. Výnimočnosť programu potvrdzuje skutočnosť, že v roku 2019 získal dve Národné podnikateľské ceny za životné prostredie. Súčasne bol program nominovaný na cenu Európskej komisie: European Business Awards for the Environment na roky 2020-2021.