Späť na aktuality

Po slovenskej a českej ochrannej známke získala naša spoločnosť aj jej európsku verziu „Borrowed planet“, ktorá je od februára 2022 zapísaná v registri Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo - EUIPO (European union intellectual property office).

Považujeme to za významný krok na ceste k implementovaniu nášho programu a jeho anglickej mutácie „Borrowed planet“ aj za hranice Slovenska alebo Česka. Veríme, že nám to prinesie veľa nových možností a predovšetkým úspechov v šírení osvety pre udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia aj naprieč širším zahraničným publikom. Pretože v súčasnosti nie je pre našu planétu nič dôležitejšie, ako zastaviť tvorbu gigantického ekologického dlhu, a samozrejme, zabrániť nukleárnej či akejkoľvek vojne na Zemi. A to sa týka každej krajiny sveta.

Z toho dôvodu apelujeme na to, aby sme sa ako ľudstvo zjednocovali, aby sme spolu prispievali ku spoločenskému konsenzu a aby sme si uvedomovali, že to, čo nás všetkých spája je naša Zem, osud našich detí a budúcich generácií. Úsilím tvorcov programu Požičaná planéta je preto prispieť k výchove novej generácie, ktorá bude múdrejšia a zodpovednejšia od tej našej.