Späť na aktuality

Program Požičaná planéta sa postupne stáva súčasťou environmentálnej výchovy a vzdelávania na prvých základných školách na Slovensku, a to prostredníctvom učebných materiálov prvého dokončeného tematického okruhu „Odcudzenie“. Aby sme však mohli celý program neustále zdokonaľovať a získavať spätnú väzbu priamo od učiteľov a žiakov, ktorí s ním aktívne pracujú, hľadáme pre program pilotné školy v každom krajskom meste na Slovensku.

Zmyslom pilotných škôl je prispieť k zjednodušenému implementovaniu každého tematického okruhu programu Požičaná planéta do vzdelávania na školách, preto našim partnerským školám darujeme kompletné učebné materiály a pomôcky každej časti programu bezplatne pre niekoľko tried. Zabezpečíme im tiež prínosné školenia, ktoré naučia učiteľov, ako s programom pracovať čo najefektívnejšie a následne s nimi budeme konzultovať ich požiadavky a návrhy na vylepšenia. Pilotné školy programu sa budú preto aktívne podieľať na tvorbe a hodnotení environmentálnych aktivít všetkých častí programu.

Našou prvou pilotnou školou sa v rámci Nitrianskeho kraja stala ZŠ Škultétyho 1 v Nitre, s ktorou nielenže pravidelne spolupracujeme pri rôznych environmentálnych aktivitách, ale tiež spoločne testujeme učebné materiály programu Požičaná planéta v praxi medzi deťmi. Vďaka úžasnej iniciatíve a aktívnemu prístupu tejto školy k environmentálnej výchove, tak spoločnými silami prispievame k zmene postojov a hodnôt žiakov, ktoré vedú k ich zodpovednému životnému štýlu.

Ak by mala záujem s programom Požičaná planéta dlhodobo spolupracovať aj Vaša škola, napíšte nám na e-mailovú adresu luci@pozicanaplaneta.sk a my sa Vám radi ozveme.

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/05/Pozicana_planeta_pilotna_skola_01_ZS_SNR.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/03/Pozicana_planeta_ZS_Sk_NR_03.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/03/Pozicana_planeta_ZS_Sk_NR_05.jpg