Podporte program

Našim cieľom je priniesť program „Požičaná planéta“ na základné a stredné školy bezplatne. Rovnako bezplatne zorganizovať vzdelávanie pre pedagógov vo všetkých krajských mestách a tiež podporiť implementovanie programu prostredníctvom 20 environmentálnych video relácií, ktoré pripravujeme pre online vzdelávanie. Preto sa obraciame s láskavou žiadosťou o podporu programu „Požičaná planéta“ na všetky, firmy, nadácie, spoločenské organizácie a všetkých občanov, ktorí sa stotožňujú s cieľmi programu.

Staňte sa Partnermi programu, Priateľmi planéty a členmi OZ Požičaná planéta pre školy.

Význam partnerstva

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Naša generácia to už nedokáže. Môžeme však pomôcť naším deťom a pripraviť ich na plnenie tejto úlohy. Partnerstvo pre planétu je určené pre všetkých, ktorí majú možnosť a záujem podporiť vzdelávanie a osvetu k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Formy partnerstva

 • Generálny partner programu
 • Hlavný partner programu
 • Partner programu

Prínos pre partnerov

 • prezentácia firemnej politiky TUR a ochrany životného prostredia
 • účasť pri filmovaní, unikátne filmové záznamy pre firemnú reklamu
 • reklama v titulkoch dokumentárnych filmov cyklu „Požičaná planéta“
 • reklama v multimediálnych dielach „Požičaná planéta I.-IV.“
 • reklama v „Odborných metodických príručkách pre pedagogickú prax I-IV“
 • reklama v „Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax Vek smetí“
 • reklama počas seminárov a vzdelávacích podujatí
 • reklama na internete (web, facebook a pod.)
 • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov
 • výchovno-vzdelávacie podujatia pre OZV
 • zľavy a výhody pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov

Účel podpory programu

 • produkcia, postprodukcia a prepisy filmov
 • výroba nosičov a distribúcia filmov
 • tvorba a výroba multimediálnych diel
 • tvorba a výroba „Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax“
 • realizácia vzdelávacích seminárov pre pedagógov
 • produkcia a postprodukcia TV relácií „Požičaná planéta, náš život na dlh“
 • distribúcia a implementácia projektu do škôl
 • realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí pre OZV v školách a obciach
 • budovanie dátového úložiska

Program môžete podporiť prostredníctvom poskytnutia 2% dane pre OZ Požičaná planéta pre školy.

Kontaktné údaje OZ:
Obchodné meno (názov):  Občianske združenie Požičaná planéta pre školy
Sídlo:  Farská 22, 949 01 Nitra
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):  37 868 527

Mám záujem podporiť projekt