Späť na aktuality
Požičaná planéta je učebnou pomôckou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16.8.2021 vydalo pod č.2021/15758:5-A2201 odporúčaciu doložku pre súbor didaktických prostriedkov Požičaná planéta – Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I - Odcudzenie.

Požičaná planéta sa tak reálne stáva najväčším programom environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj v SR.

Veríme, že aj táto skutočnosť prispeje k tomu, že získame dostatok partnerov, ktorí nám pomôžu implementovať program do vzdelávania na všetkých základných školách na Slovensku.

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/01_Pozicana_planeta_I_Filmy-1030x772-2.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/02_Pozicana_planeta_I_Kniha-1-1030x772-2.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/03_Pozicana_planeta_I_Environmentálna_výchova-2-1030x772-1.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/04_Pozicana_planeta_I_Enviro-zošit_1-2-1030x772-1.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/05_Pozicana_planeta_I_Enviro-zošit_2-1030x772-1.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/06_Pozicana_planeta_I_Enviro-zošit_3-1030x772-1.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/07_Pozicana_planeta_I_Enviro-zošit_4-1030x772-1.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/09_Pozicana_planeta_I_Pre_školy-2-1030x772-2.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/10_Pozicana_planeta_I_Pre_rodiny-2-1030x772-2.jpeg