Späť na aktuality

Požičaná planéta na konferencii V4.

ss30. mája 2019

30.5.2019

V Bratislave sa 30. mája konala konferencia krajín V4 o budovaní partnerstiev pre implementáciu Agendy 2030 a inovatívnych spôsoboch napĺňania cieľov udržateľného rozvoja. Pnel 3 bol venovaný vzdelávaniu pre udržateľný rozvoj a jeho praktické výsledky. Na pozvanie Úradu podpredsedu Vlády SR, v ňom mala zastúpenie aj Požičaná planéta. Mgr. Imrich Jakab, PhD, ktorý je dušou a rozhodujúcim tvorcom Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax Požičaná planéta bol jedným z diskutujúcich panelu 3.

Mňa zaujalo najmä to, keď zástupca OECD pre vzdelávanie a zručnosti, hlavný rečník Dirk Van Damme, uviedol vo svojej prezentácii ako kľúčové tézy:

  • musíme sa usilovať o zmenu postojov mladých ľudí,
  • o angažovanosť a zodpovedný životný štýl.

Akoby čítal tézy z našej prezentácie pre školy, ktorú sme pripravili pre minulotýždňové stretnutia s učiteľmi základných škôl v krajských mestách SR.

Ďalším významným poznatkom z konferencie je to, že sa potvrdili ďalšie tézy z našej prezentácie, že stále len s problémami zrozumiteľne formulujeme, čo to znamená, žiť svoj život tak, aby bol v súlade s udržateľným rozvojom našej civilizácie. Opäť sa ukázalo, že naša práca má zmysel, že sa nielen podieľame na plnení najdôležitejšej úlohy našej civilizácie, ktorou udržateľný rozvoj nesporne je, ale že tiež prinášame inovatívne postupy a metódy a máme jedinečnú príležitosť uspieť nielen v SR.

Jaroslav Blaško

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_konferencia_V4_k_TUR-1.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_konferencia_V4_k_TUR_01-1.jpeg