Späť na aktuality

Požičaná planéta pod záštitou UNESCO

ss23. februára 2021

23.2.2021

Je pre nás veľkou cťou, že Slovenská komisia Organizácie spojených národov pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO, prevzala záštitu nad vzdelávacím programom Požičaná planéta. Je to ocenenie práce všetkých tímov, ktoré sa na realizácii programu podieľajú. Ďakujeme.

Jaroslav Blaško