Kráľovná Karpát

Požičaná planéta I.

Krajina: Slovensko  

Hlavná téma: Ochrana životného prostredia.

Anotácia:

V slovenských horských riekach žije unikátna ryba – Hlavátka podunajská. Na brehoch slovenských horských riek sa objavuje nový predátor – Kormorán veľký. Pôvodne bola populácia kormoránov v Európe ohrozená. Ich ochrana však bola natoľko účinná, že kormorány sa premnožili a potrebujú nové zimoviská, Tie nachádzajú na slovenských horských riekach, čoho dôsledkom je devastovanie ich vodných biotopov. Hlavátka podunajská a kormorán veľký sa stávajú  symbolmi zápasu medzi ochrancami rýb a ochrancami vtákov. Ten vyústi do stavu, že zabíjanie kormoránov, chránených živočíchov, je povýšené na metódu ochrany prírody. Sú ľudia schopní reálne chrániť svoje životné prostredie?

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Film získal ocenenie: Grand Prix MFPF Vysoké Tatry, SR, 1. Miesto PAF Tachov, ČR, 3. miesto MFPF Belehrad, Srbsko