Ostrov zlých duchov

Požičaná planéta I.

Krajina: Indonézia

Hlavná téma: Zachovanie kultúrneho dedičstva.

Anotácia: Kultúrne dedičstvo je koncentrovaná historická skúsenosť ľudskej civilizácie, národa, alebo komunity, ktorej základom je dosiahnutá úroveň poznania a od nej sa odvíjajúci spôsob života. Pre súčasnú civilizáciu je nesmierne dôležité, aby rôzne kultúry dokázali žiť v mieri a vzájomne sa poznávať, chápať a obohacovať. Na indonézskom ostrove Bali sa vďaka historickým okolnostiam vytvorila mystická kultúra s uctievaním množstva dobrých i zlých bohov a duchov, ktorej súčasťou je viera, že duchovia sú prítomní vo všetkých živých i neživých prírodných reáliách. Bali je unikátnym príkladom toho, ako sa formuje kultúrne dedičstvo a ako nás ovplyvňuje. Pri tvorbe dokumentu o mesačníkovi svietivom bolo dôležité pochopiť prapodivný svet mystiky a harmónie, aby sme dokázali vnímať prírodu a život očami Balijčanov.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Film získal ocenenie: 2. miesto MFPF Vysoké Tatry