Obeť

Požičaná planéta II.

Krajina: Juhoafrická republika, Galapágy, Kuba, Indonézia

Hlavná téma: Nezmyselná ľudská spotreba. 

Anotácia: Sto miliónov žralokov ročne zahbijú ľudia, aby uspokojili dopyt po jednom z najnezmyselnejších produktov v ľudskej histórii.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.