Plač veľrýb

Požičaná planéta II.

Krajina: Japonsko, Indonézia, Tonga, Azorské ostrovy

Hlavná téma: Zneužívanie technického pokroku.

Anotácia: Ľudstvo dosiahlo úžasný technický pokrok. Katastrofálne však za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Film získal ocenenie: 3. miesto MFPF Vysoké Tatry