Kód draka

Požičaná planéta III.

Krajina: Indonézia, Komodo

Hlavná téma: Zachovanie biodiverzity biodiverzity.

Anotácia: Na ostrove Komodo, v štáte Indonézia, kde žijú ľudia v podmienkach, ktoré my na západe považujeme za biedne, prežil predhistorický živočích varan komodský. Ostrovania sa neulakomili na mäso z Ora, tak ich volajú v domorodej reči, ani ich neovládla túžba odieť sa, či obuť do ich kože. Dokonca ani nevyhubili jeleňov timurských a vodných byvolov, ktorými sa varany živia. Iba vďaka tomuto výnimočnému správaniu ľudí bolo možné varanov komodských zaradiť medzi 7 novodobých prírodných divov sveta. Ale prečo varan? Nezaslúžia si ten titul skôr ľudia, ktorí s ním na ostrovoch žijú? Dokážeme si vôbec pripustiť, že by nás poznanie života a tradícií týchto ľudí mohlo obohatiť?

Film v procese postprodukcie