More pod horou Sinaj

Požičaná planéta III.

Krajina: Egypt

Hlavná téma: Rozmach konzumnej spoločnosti.

Anotácia: Ľudský konzum rastie závratnou rýchlosťou a prírodné biotopy sa tomu nedokážu prispôsobiť. Dôsledkom je zanikanie života.

Film v procese postprodukcie