Prirodzený výber

Požičaná planéta III.

Krajina: Ekvádor, Galapágy

Hlavná téma: Svetové prírodné dedičstvo.

Anotácia: Ľudia na Galapágoch potvrdzujú Darwinovu teóriu prirodzeného výberu. Tento raz si prirodzene vybrali konzum pred ochranou prírody.

Film v procese produkcie