Plač veľrýb

Požičaná planéta II.

Krajina:
Japonsko, Indonézia, Tonga, Azorské ostrovy

Hlavná téma:
Zneužívanie technického pokroku

Anotácia:
Ľudstvo dosiahlo úžasný technický pokrok. Katastrofálne však za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí.


Tento film je súčasťou cyklu filmov, ktoré vychádzajú v rámci projektu Požičaná planéta.
Ak sa chcete dozvedieť o tomto environmentálnom projekte viac, kliknite nižšie.