Užitočné informácie pre implementovanie programu Požičaná planéta do vzdelávacieho procesu.
V záujme urýchlenia a uľahčenia procesu implementovania programu Požičaná planéta do vzdelávacieho procesu realizujeme nasledovné kroky:
  • Distribuujeme program na všetky základné a stredné školy v SR s využitím spolupráce s Ekoolympiádou, ktorú organizuje Planet Lover Bratislava a v rámci našej kampane „100 škôl“, ktorú realizujeme s našimi firemnými partnermi.
  • Pripravujeme vzdelávacie semináre pre pedagógov vo všetkých krajských mestách SR, ku každému tematickému okruhu programu. Celkom plánujeme 80 seminárov. Pre tematický okruh Odcudzenie sú vzdelávacie semináre s ohľadom na pandémiu Covid 19 plánované na september 2022.
  • Do termínov realizácie vzdelávacích seminárov slúžia na uľahčenie implementovania programu web stránky pozicanaplaneta.sk v sekcii Pre učiteľov, kde po zaregistrovaní nájdete množstvo užitočných informácii pre úspešné implementovanie programu.
Zaregistrujete sa ako škola , alebo ako pedagóg a získajte:
  • výraznú zľavu na kúpu produktov, setov Požičaná planéta – pre školy a enviro-zošitov v neobmedzenom množstve
  • pracovné listy a kartičky k environmentálnym aktivitám vo formáte PDF
  • prístup k ukážkam filmov
  • nformácie o programe Požičaná planéta, o jeho implementovaní do výchovno-vzdelávacieho procesu a pod.
Zaregistrujte sa
Prihláste sa sa
Zabuli ste heslo?