Späť na aktuality

21.12.2019

Výnimočnosť programu „Požičaná planéta“ potvrdzuje skutočnosť, že naša spoločnosť dive 2000 production, s.r.o., získala dve Národné podnikateľské ceny za životné prostredie v kategóriách Produkt a služby a Biodiverzita.

Súčasne sme boli nominovaný na cenu Európskej komisie: European Business Awards for the Environment na roky 2020-2021.

Jaroslav Blaško