Stratená civizácia

Požičaná planéta IV.

Krajina: Mexoko, Yucatán

Hlavná téma: Opakovanie chýb predošlých civilizácií

Anotácia: Ľudia sa potrebujú poučiť z minulosti, pretože malé lokálne civilizácie sa zmenili na jednu globálnu. Jej zánik by mohol priniesť zánik ľudstva.

Film v procese produkcie