Stratená civizácia

Požičaná planéta IV.

Krajina: Mexiko, Slovensko, Ázia

Hlavná téma: Udržateľné ľudské sídla a manažment krajiny.

Anotácia: Z rozľahlej ríše Mayov sa vďaka ľudskému barbarstvu zachovalo len to, čo ochránila príroda. V 9. storočí sa ich mestá náhle vyľudnili a upadli. Hlavnými príčinami náhleho zániku mayskej civilizácie boli: eskalácia konfliktov, nákladnosť kráľovského dvora, ale hlavne dokázateľná populačná explózia a prehnaná urbanizácia a s tým súvisiaci nedostatok pôdy, potravy, vody a zničenie okolitej prírody.

Nepripomína nám osud mayov niečo z nás? Je vôbec ľudstvo schopné poučiť sa z vlastnej histórie a začať sa k svojej planéte správať zodpovedne? Uvádzame niekoľko príkladov dobrej aj špatnej praxe v budovaní súčasných ľudských sídiel a manažmentu krajiny.

Film v procese produkcie