Späť na aktuality

Svetový deň životného prostredia oslavujeme už 50 rokov

ss3. júna 2022

V roku 2022 uplynie presne 50 rokov, odkedy si 5. júna každoročne pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment day. Deň, ktorý v sebe nesie dôležitý odkaz ochrany životného prostredia a podpory environmentálnych aktivít naprieč celým svetom, je výsledkom iniciatívy OSN (Organizácie Spojených národov). Tá v roku 1972 zorganizovala prvú konferenciu o životnom prostredí v Štokholme, ktorá viedla k založeniu Programu OSN pre životné prostredie - UNEP (the United Nations Environment Programme) a vyhláseniu 5. júna za Svetový deň životného prostredia. Zástupcovia 112 štátov na nej prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, v ktorej uviedli princípy pre zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi. Vyslovili tak potrebu riešiť globálne problémy spojené so životným prostredím na medzinárodnej úrovni.

Nosnou myšlienkou prvej konferencie bolo motto: „Je len jedna Zem“, ktoré poukazovalo na potrebu udržateľného životného štýlu v súlade s prírodou. Odvtedy UNEP organizuje každoročne podujatia s hlavným cieľom – podporiť celosvetové povedomie, aktivity a opatrenia na ochranu životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Každý rok sa mení aj hlavná téma Svetového dňa životného prostredia so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na rôzne problémy životného prostredia, ako sú eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia, ochrana ozónovej vrstvy Zeme, klimatické zmeny, zneškodňovanie odpadov, jadrová bezpečnosť, zachovanie biodiverzity a iné.

Po 50 rokoch od prvej konferencie je usporiadateľom Svetového dňa životného prostredia 2022 opäť Švédsko, ktoré organizuje ikonické aktivity v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP). Aj téma tohto ročníka sa preto nesie v rovnakom duchu ako prvá konferencia v Štokholme. Pod heslom: „Je len jedna Zem“ si budeme aj tento rok pripomínať dôležitý fakt, že planéta Zem je naším jediným domovom, ktorého obmedzené zdroje musí ľudstvo chrániť.

Svetový deň životného prostredia 2022 tak opäť upozorní na najnaliehavejšie problémy životného prostredia, predstaví globálne iniciatívy pre riešenie klimatických a prírodných kríz, či zdôrazní potrebu trvalo udržateľného spôsobu života. Podľa správy UNEP - Making Peace with Nature, ktorá vyšla začiatkom tohto roka, to znamená najmä transformáciu sociálnych a ekonomických systémov, budovanie zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu, pochopenie hodnoty prírody a prírodných zdrojov, ktoré by mali byť v centre našej pozornosti a rozhodovania.

V rámci Svetového dňa životného prostredia sa po celom svete koná množstvo podujatí, diskusií, premietaní filmov a pestrých akcií, ktoré vyzývajú k spoločenskej angažovanosti. Tieto dni sú preto skvelou príležitosťou, kedy sa môžeme aj my zamyslieť nad svojim prístupom k prírode alebo vynaložiť o niečo viac úsilia pre zlepšenie nášho životného prostredia. Zasadiť nový strom, vyčistiť lesy, rieky či pobrežia vo svojom okolí, prejsť sa peši alebo na bicykli, zmeniť stravovacie návyky, triediť odpad, alebo sa rozhodnúť pre dodržiavanie ďalších environmentálnych opatrení môže byť príjemnou aktivitou, kedy nielenže spravíme dobrý skutok, ale prispejeme tiež ku krajšej budúcnosti nás všetkých.

//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/Ostrovy_odpadkov_06.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/Ostrovy_odpadkov_02.jpg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2022/06/Ostrovy_odpadkov_01.jpg