Späť na aktuality

História ľudstva je odjakživa popretkávaná vojnami. Naša chamtivosť a túžba elít po moci, ktorá ani zďaleka nezodpovedá ich schopnostiam viesť nás a už vôbec nie ich morálnej výbave, nás privádzajú do krvavých konfliktov, ktoré po tisícročia sprevádzajú náš vývoj. Lenže tak, ako vo všetkých iných odvetviach aj v majstrovstve zabíjať sme dosiahli taký závratný pokrok, že vojna dnes už dávno nie je iba nevinné šermovanie. Nukleárne zbrane už nedokážu rozhodnúť o tom, kto je statočnejší a čie ideály sú hodné nasledovania. Za gombíkom, ktorý dokáže spustiť jadrovú katastrofu môže sedieť ktokoľvek a dôsledky ich použitia môžu byť fatálne nielen pre jednotlivcov, ale pre celé národy a aj pre celú ľudskú civilizáciu. Môžu dokonca spôsobiť zánik života v súčasnej podobe na našej planéte.

Preto popri zápase za udržateľný rozvoj našej civilizácie musíme viesť aj zápas o zabránenie nukleárnej vojny a najlepšie každej vojny na Zemi. Sú to naše najdôležitejšie úlohy, aby sme nezničili životy našich detí a budúcich generácií. Pretože ak sa nám to nepodarí, tak sa už nikto nikdy nedozvie, akú sme mali krásnu planétu a aký úžasný technický pokrok sme dosiahli. Že sme sa všetci spolu hrdili technológiami, ktoré nám umožňovali komunikovať, vzdelávať sa, vzájomne sa obohacovať naprieč kultúrami a my sme boli natoľko hlúpi, že sme rozpútali vojnu. Preto ja túžim po mieri.

Text: Jaroslav Blaško