Späť na aktuality

15.05.2017

Podujal som sa na netradičný experiment. Chcem pripraviť film, na ktorom sa môžu podieľať všetky potápačské školy a všetci potápači na Slovensku. Uvedomujem si, že idem s kožou na trh. Ale práce na projekte „Požičaná planéta“, niekoľko posledných safari a filmovačiek ma utvrdili v tom, že potápanie musí prejsť obrodou. Je nesporné, že potápanie v súčasnej podobe sa významnou mierou podieľa na devastovaní životného prostredia. Je nesporné, že realizácia potápačských aktivít na súčasnej úrovni je dlhodobo neudržateľná. Skúsme spolu nájsť východiská. Postupne budem zverejňovať jednotlivé časti námetu a kto má chuť a záujem môže buď cez FB, alebo mailom na jblasko@cestyzatichom.sk napísať svoj názor, stanovisko, či doplnenie. Budem rád, ak získam čo najviac spoluautorov a ak sa pri tvorbe námetu a scenára, ale aj pri samotnej realizácii stretne čo najširšie zastúpenie slovenských potápačov.

Urobme spolu film – námet časť 5: Ochrana vodných biotopov

Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že každý jeden vstup, každého jedného potápača do vody je negatívny zásah do vodného biotopu. Toto je východisko, ktoré nemôže byť spochybňované. Ak niekto tvrdí, že tomu tak nie je, tak od samého začiatku riešenia problematiky potápanie versus ochrana vodných biotopov spochybňuje realitu.

Nie každý vstup potápača do vody však zanechá na ekosystéme trvalé negatívne dôsledky. A pravdou je aj to, že ak je potápač dobre vyškolený, ak dokonale ovláda vztlak, ak dodržiava základné pravidlá potápania, teda že pod vodou sa ničoho nedotýkame a nič nekorystíme, tak jeho vplyv na vodné biotopy je minimálny a tie sa s ním dokážu vyrovnať.

Druhou pravdou je zase to, že na svete neexistuje ani jeden jediný potápač, ktorý by nejakým spôsobom nespôsobil škodu na niektorom z vodných biotopov. Nikto predsa nevstúpi do vody ako hotový potápač. Každý sa musí naučiť ovládať kompenzátor vztlaku, plávať s plutvami, ale čo je ešte dôležitejšie, musí psychicky zvládnuť potápanie ako pobyt v pre nás cudzom prostredí, aby dokázal riešiť vzniknuté situácie pokojne, bez stresu a straty kontroly nad svojim výstrojom a telom. Práve to je dôvod, prečo si musíme neustále uvedomovať, že náš pobyt vo vode a prijímanie pôžitkov z potápania, je vykúpené nejakou škodou, ktorú sme spôsobili. Že vodné prostredie zaplatilo svoju daň a je našou psou povinnosťou, aby sme sa čo najrýchlejšie naučili byť dobrými potápačmi a správali sa cielene tak, aby sme ďalšie škody nespôsobovali, alebo aspoň minimalizovali. V tejto súvislosti je tiež dôležité si uvedomiť, že vôbec nie je jedno, či sa výcvik potápania realizuje na koralovom útese, kde koraly rastú niekoľko rokov, alebo na jazere, kde je jazerná vegetácia po zime prirodzene obnovovaná. Je obrovskou tragédiou ako dopadli trebárs útesy na pobreží Červeného mora, ale nie iba tam, vlastne všade na svete, kde na pobreží vyrástli hotelové komplexy a dive centrá.

Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že voda je živel, kde pôsobia prírodné zákony, a ani ten najdokonalejší potápač nie je schopný zvládnuť niektoré náročné situácie tak, ako by si on želal. Vezmime si taký morský prúd. Každý jeden ponor v silnom morskom prúde a je jedno, či po prúde, alebo proti prúdu znamená že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou každý jeden potápač príde do kontaktu s útesom a nastane nejaká úroveň poškodenia. Rovnako tak morský príboj, vlny a pod. Častým problémom je nedostatok rešpektu voči vodným živočíchom, pokusy o ich obmedzovanie, či chytanie, alebo naopak ničím neodôvodnený strach z ich útoku.

Obrovskú zmenu do ponímania potápania priniesla digitalizácia a miniaturizácia. Kedysi si dovolil vziať fotoaparát, alebo kameru do vody iba naozaj skúsený potápač. Dnes už žiaci v začiatočníckom kurze prichádzajú na ponor s GoPro a podobnými kamerami a celkom bez rešpektu sa dožadujú ich použitia. Ženie ich neprekonateľná túžba pochváliť sa s tým, že sú potápači. Zažil som priamo vo vode filmárov z National Geographic, ako sa s polmetrovými puzdrami s kamerami na koníka valili vodou, nevedeli sa vyvážiť a vôbec nemali problém postaviť sa s plutvami na útes, alebo si naň ľahnúť.

Je preto nevyhnutné, neustále si pripomínať, že voda si za pôžitky, ktoré nám poskytuje bezpodmienečne zaslúži našu úctu a ochranu a ochrana prírody sa musí stať nevyhnutnou súčasťou každého jedného potápačského kurzu a každého jedného potápačského safari.