Späť na aktuality

Vyhlásenie celoslovenskej súťaže základných škôl „Veľké pátranie v regiónoch / pomáhame vedcom.“

ss22. mája 2024

Dive 2000 production, s.r.o., Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, OZ Požičaná planéta pre školy, v spolupráci a pod odbornou záštitou Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, v.v.i., a s podporou partnerov súťaže a programu Požičaná planéta vyhlasujú dňom 22.5.2024 celoslovenskú súťaž základných škôl na podporu biodiverzity:

„Veľké pátranie v regiónoch / pomáhame vedcom.“

Súťaž bude prebiehať v termínoch 1.6.2024 – 30.9.2024 a školy môžu svoje tímy registrovať na webových stránkach https://pozicanaplaneta.sk/den_pre_planetu/ .