Späť na aktuality

Zverejnenie kúpnych zmlúv

ss2. apríla 2020

2.4.2020

Zverejnenie kúpnych zmlúv

dive 2000 production, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), týmto zverejňuje uzatvorené kúpne zmluvy.

Kupná zmluva 1

Kupná zmluva 2