Nič nie je dôležitejšie

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie životného prostredia, či závratný ekologický dlh, to je realita súčasného diania na planéte Zem. Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj (TUR). Je to nesmierne náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií.

Projekt Požičaná planéta pre školy

Prostredníctvom 16 unikátnych filmových dokumentov, 144 príbehov, ktoré sú prispôsobené veku čitateľov a 240 environmentálnych aktivít, ktoré sú určené pre vzdelávanie na základných a stredných školách, nastoľuje projekt „Požičaná planéta“ najdôležitejšie témy trvalo udržateľného rozvoja (TUR). Má ambíciu prispieť k zmene postojov ľudí, k pútavej a zrozumiteľnej environmentálnej výchove na základných a stredných školách a v konečnom dôsledku k zodpovednému životnému štýlu a občianskej angažovanosti v mene udržania biodiverzity.

PODPORTE PROJEKT POŽIČANÁ PLANÉTA

Našim cieľom je priniesť projekt „Požičaná planéta“ na základné a stredné školy bezplatne. Rovnako bezplatne zorganizovať vzdelávanie pre pedagógov vo všetkých krajských mestách a tiež podporiť implementovanie projektu prostredníctvom 16 televíznych publicistických relácií, ktoré pripravujeme s banskobystrickým štúdiom RTVS. Preto sa obraciame s láskavou žiadosťou o podporu projektu „Požičaná planéta“ na všetky, firmy, nadácie, spoločenské organizácie a všetkých občanov, ktorí sa stotožňujú s cieľmi projektu. Staňte sa Partnermi projektu, Priateľmi planéty a členmi Klubu Požičaná planéta! Čítaj viac o možnostiach podpory projektu.

Blog

© Požičaná planéta - 2019