KOMPLEXNÝ PROGRAM

Enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj.

O programe

Požičaná planéta je komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj, ktorý vzniká v spolupráci dive 2000 production, s.r.o., Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a OZ Požičaná planéta pre školy. Program prináša všetky kľúčové témy udržateľného rozvoja, rozdelené do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Viac o programe

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/01_Pozicana_planeta_I_Filmy-1030x772-2.jpeg
Filmy
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/02_Pozicana_planeta_I_Kniha-1-1030x772-2.jpeg
Publikácie
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/09_Pozicana_planeta_I_Pre_školy-2-1030x772.jpeg
Pre školy
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/10_Pozicana_planeta_I_Pre_rodiny-2-1030x772.jpeg
Pre rodiny

Zaregistrujte sa

Pre školy, pedagógov a rodičov sme vytvorili možnosť zaregistrovať sa do programu Požičaná planéta a získať výrazne zvýhodnené ceny produktov a prístupy k pracovným listom a ďalším súborom, výsledkom riešení environmentálnych úloh, ukážkam z filmov a pod.

Zaregistrujte sa
Kampaň 100 SKÔL

Akokoľvek sme hrdí na to, že sme dokončili prvý tematický okruh programu Požičaná planéta, ktorý nesie názov Odcudzenie a predložili sme na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o schválenie odporúčacej doložky,  s pokorou si uvedomujeme, že jeho implementovanie do vzdelávania na všetkých základných školách, si vyžaduje širokú spoločenskú podporu. Preto sa v mene budúcnosti našich detí a detí našich detí obraciame na všetky ekonomické a občianske subjekty so žiadosťou o zapojenie do kampane 100 škôl. 

Ciele programu

- výchova a vzdelávanie  k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia vo všetkých základných školách v SR, v stredných školách a v rodinách, 

- osveta, zvyšovanie informovanosti o globálnych problémoch a ich lokálnych súvislostiach a získavanie všeobecnej podpory obyvateľov pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja,

- prispieť k rastu vzdelanosti a zmene postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia, klimatickej zmene, zachovaniu biodiverzity, eliminovaniu znečistenia, 

- prispieť k zodpovednému životnému štýlu a občianskej angažovanosti širokých vrstiev obyvateľstva SR a EÚ.

Zobrazit všetko
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Obr_Pozicana_planeta_O_programe_6_Ciele.png
PODPORA Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie realizuje spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. projekt s názvom „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“ Aktivity projektu vedú k tvorbe audiovizuálneho centra, schopného produkovať špičkové audiovizuálne diela a pilotným programom je „Požičaná planéta“. 

AUTOR PROGRAMU

Jaroslav Blaško
Konateľ spoločnosti dive 2000 production, s.r.o., inštruktor potápania: Instructor Trimix TSA TI70986SK, Advanced EANx Instructor IANTD 4033 Autor kníh „Cesty za tichom“ a pripravovanej edície „Požičaná planéta I.-V.“ Scenárista, kameraman a režisér dokumentárnych filmov, ktoré získali množstvo ocenení na medzinárodných filmových festivaloch, vrátane ceny Grand Prix z MFPP vo Vysokých Tatrách, 6-násobný majster Slovenska v kategóriách fotografia a film z vodného prostredia.

Slová autora
AUTOR PROGRAMU