POŽIČANÁ PLANÉTA

Program enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj

O programe

Požičaná planéta je komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj, ktorý vzniká v spolupráci našej spoločnosti dive 2000 production, s.r.o., Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a OZ Požičaná planéta pre školy. Program prináša kľúčové témy udržateľného rozvoja, rozdelené do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Viac o programe

//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/01_Pozicana_planeta_I_Filmy-1030x772-2.jpeg
Filmy
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/02_Pozicana_planeta_I_Kniha-1-1030x772-2.jpeg
Publikácie
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/09_Pozicana_planeta_I_Pre_školy-2-1030x772.jpeg
Pre školy
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/10_Pozicana_planeta_I_Pre_rodiny-2-1030x772.jpeg
Pre rodiny

Zaregistrujte sa

Školy, pedagógovia a rodičia - zaregistrujte sa do programu Požičaná planéta a získajte zľavu -20% na vybrané produkty. Okrem toho získate prístupy k súborom na stiahnutie ako sú pracovné listy vo formáte PDF, výsledky riešení enviromentálnych úloh v enviro-zošitoch a prístupy k ďalším súborom a informáciám.

Zaregistrujte sa
Kampaň 100 SKÔL

Akokoľvek sme hrdí na to, že sme dokončili prvý tematický okruh programu Požičaná planéta, ktorý nesie názov Odcudzenie a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ho schválilo ako súbor učebných pomôcok, s pokorou si uvedomujeme, že jeho implementovanie do vzdelávania na všetkých základných školách, si vyžaduje širokú spoločenskú podporu. Sme presvedčení, že nič nie je dôležitejšie a preto sa v mene budúcnosti našich detí obraciame na všetky ekonomické a občianske subjekty so žiadosťou o zapojenie do kampane 100 škôl.  

Ciele programu

- moderná, pútavá a zrozumiteľná environmentálna výchova a vzdelávanie  k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia v rodinách, základných školách a stredných školách, 

- osveta, zvyšovanie informovanosti o globálnych problémoch a ich lokálnych súvislostiach a získavanie všeobecnej podpory obyvateľov pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja,

- rast vzdelanosti a zmena postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia, klimatickej zmene, zachovaniu biodiverzity, eliminovaniu znečistenia a predchádzaniu vzniku a odstraňovaniu environmentálnych záťaží, 

- všeobecné akceptovanie a uplatňovanie zodpovedného životného štýlu a občianskej angažovanosti v širokých vrstvách obyvateľov Slovenskej republiky a Európskej únie.

Zobrazit všetko
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Obr_Pozicana_planeta_O_programe_6_Ciele.png
PODPORA Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie realizuje spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. projekt s názvom „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“ Aktivity projektu vedú k tvorbe audiovizuálneho centra, schopného produkovať špičkové audiovizuálne diela a pilotným programom je „Požičaná planéta“. 

AUTOR PROGRAMU

Jaroslav Blaško
Konateľ spoločnosti dive 2000 production, s.r.o., inštruktor potápania: Instructor Trimix TSA TI70986SK, Advanced EANx Instructor IANTD 4033 Autor kníh „Cesty za tichom“ a pripravovanej edície „Požičaná planéta I.-V.“ Scenárista, kameraman a režisér dokumentárnych filmov, ktoré získali množstvo ocenení na medzinárodných filmových festivaloch, vrátane ceny Grand Prix z MFPP vo Vysokých Tatrách, 6-násobný majster Slovenska v kategóriách fotografia a film z vodného prostredia.

Slová autora
AUTOR PROGRAMU