Nič nie je dôležitejšie

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie životného prostredia, či závratný ekologický dlh, to je realita súčasného diania na planéte Zem. Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Dosiahnuť udržateľný rozvoj. Je to nesmierne náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií.

Sme nominovaní na European Business Awards for the Environment 2020

Prostredníctvom 16 unikátnych filmových dokumentov, množstva príbehov, viac ako 200 environmentálnych aktivít, ktoré sú určené pre vzdelávanie na základných školách a v rodine nastoľuje projekt „Požičaná planéta“ kľúčové témy udržateľného rozvoja. Má ambíciu prispieť k zmene postojov ľudí, k pútavej a zrozumiteľnej environmentálnej výchove v škole a v rodine a v konečnom dôsledku k zodpovednému životnému štýlu a občianskej angažovanosti v mene ochrany klímy a biodiverzity.

O čo nám ide?

Trailer k cyklu „Požičaná planéta“


„Požičaná planéta“ je projekt, ktorý prináša kľúčové témy udržateľného rozvoja a previazaním unikátnych filmových dokumentov, písaného textu a environmentálnych aktivít pre výchovu v školách a v rodine predstavuje modernú, komplexnú učebnú pomôcku, ktorá pútavou a najmä zrozumiteľnou formou pomáha pochopiť, aké zmeny v postojoch a konaní ľudí si vyžaduje zachovanie klímy, biodiverzity a udržateľný spôsob života.

PODPORTE PROJEKT POŽIČANÁ PLANÉTA

Našim cieľom je priniesť projekt „Požičaná planéta“ do škôl a do rodín a získavať širokú podporu pre myšlienku udržateľného rozvoja. Zorganizovať vzdelávacie semináre vo všetkých krajských mestách a tiež podporiť implementovanie projektu prostredníctvom 16 televíznych publicistických relácií, ktoré pripravujeme s banskobystrickým štúdiom RTVS. Preto sa obraciame s láskavou žiadosťou o podporu projektu na všetky, firmy, nadácie, spoločenské organizácie a všetkých občanov, ktorí sa stotožňujú s cieľmi projektu. Staňte sa Partnermi projektu. Viac o možnostiach podpory projektu nájdete tu.

Blog

© Požičaná planéta - 2019