Nič nie je dôležitejšie

Klimatické zmeny, straty biodiverzity, devastovanie prírodných biotopov, znečisťovanie životného prostredia, či závratný ekologický dlh, to je realita súčasného diania na planéte Zem. Ľudstvo síce dosiahlo úžasný technický a informačný pokrok, ale je tragédiou našej planéty, že za ním priepastne zaostáva mentálny vývoj ľudí. Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha v histórii ľudstva. Realizovať svoj ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Je to nesmierne náročná úloha, pretože si vyžaduje zásadnú zmenu v postojoch ľudí. Jej plnenie zostáva na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií.

Sme nominovaní na European Business Awards for the Environment 2020

Prostredníctvom 16 unikátnych filmových dokumentov, množstva príbehov a vďaka spolupráci s Fakultou prírodných vied UKF v Nitre tiež viac ako 200 environmentálnych aktivít, ktoré sú určené pre vzdelávanie na základných školách a v rodine nastoľuje program „Požičaná planéta“ kľúčové témy environmentálnej výchovy a udržateľného rozvoja. Má ambíciu prispieť k zmene postojov ľudí, k pútavej a zrozumiteľnej environmentálnej výchove v škole a v rodine a v konečnom dôsledku k zodpovednému životnému štýlu a občianskej angažovanosti v mene ochrany klímy a biodiverzity.

O čo nám ide?

Trailer k cyklu „Požičaná planéta“


„Požičaná planéta“ je projekt, ktorý prináša kľúčové témy udržateľného rozvoja a previazaním unikátnych filmových dokumentov, písaného textu a environmentálnych aktivít pre výchovu v školách a v rodine predstavuje modernú, komplexnú učebnú pomôcku, ktorá pútavou a najmä zrozumiteľnou formou pomáha pochopiť, aké zmeny v postojoch a konaní ľudí si vyžaduje zachovanie klímy, biodiverzity a udržateľný spôsob života.

PODPORTE PROGRAM POŽIČANÁ PLANÉTA

Našim cieľom je priniesť program „Požičaná planéta“ do škôl a do rodín a získavať širokú podporu pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Preto sa obraciame s láskavou žiadosťou o podporu programu na všetky, firmy, nadácie, spoločenské organizácie a všetkých občanov. Staňte sa Partnermi programu.

PODPORA Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie realizuje spoločnosť dive 2000 production, s.r.o. projekt s názvom „Podpora v kultúrnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.“ Aktivity projektu vedú k tvorbe audiovizuálneho centra, schopného produkovať špičkové audiovizuálne diela a pilotným programom je „Požičaná planéta“.

Blog

© Požičaná planéta - 2019