Späť na aktuality

Zahájili sme distribúciu súťažných posterov.

ss6. júna 2024

Od 5.6.2024 distribuujeme súťažné postery k celoslovenskej súťaži základných škôl Veľké pátranie v regiónoch / pomáhame vedcom. Súťažiace školy si nemusia poster tlačiť, vďaka partnerovi súťaže Slovenská Grafia a.s. Bratislava máme vytlačené postery k dispozícií pre všetky súťažné tímy zapojené do súťaže. Požiadavku na zaslanie stačí uviesť v pri registrácii do súťaže, alebo mailom na info@pozicanaplaneta.sk .