Filmy

20 KĽÚČOVÝCH TÉM UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, ROZDELENÝCH DO 5 TEMATICKÝCH OKRUHOV

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Základ každého tematického okruhu tvoria štyri dokumentárne filmy, ktoré dopĺňa publikácia s literárnymi príbehmi. Príbehy prinášajú zaujímavé informácie, ktoré približujú tému, vznik filmu a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť súvislosti. Publikácia spolu so štyrmi filmami tvorí multimediálne dielo.

Pozrite si naše publikácie

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Základ každého tematického okruhu tvoria štyri dokumentárne filmy, ktoré dopĺňa publikácia s literárnymi príbehmi. Príbehy prinášajú zaujímavé informácie, ktoré približujú tému, vznik filmu a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť súvislosti. Publikácia spolu so štyrmi filmami tvorí multimediálne dielo.

Publikácie