Dokumentárne filmy

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Každý tematický okruh sa zaoberá štyrmi kľúčovými témami udržateľného rozvoja, ktoré pomáhajú pochopiť príslušné dokumentárne filmy. Tematický okruh Odcudzenie obsahuje filmy: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní?

Pozrite si naše publikácie

Program „Požičaná planéta“ je rozdelený do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Témy prvého tematického okruhu Odcudzenie, pomáhajú pochopiť environmentálne aktivity, ktoré sú sústredené v Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax - Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I. a v enviro-zošitoch Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?. Príbehy v publikácii Požičaná planéta I. prinášajú zaujímavé informácie, ktoré približujú tému, vznik filmu a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť súvislosti.

Publikácie